Quy tắc 180

Đào tạo cầu thủ trong Top Eleven cần chú ý quy tắc 180

Quy tắc này sẽ giúp bạn huấn luyện người chơi mà không mất green pack vô ích.

Quy tắc này giúp dự đoán những điểm sau:

 1. Khi bài tập trở nên vô dụng
 2. Cầu thủ sẽ đạt được bao nhiêu kỹ năng nữa
 3. Anh ta có thể kiếm được bao nhiêu % với một bài tập cụ thể

Giả sử bạn đang huấn luyện một người chơi với “CHUYỀN, CHẠY VÀ SÚT”

 1. Vào máy tính và nhân
  180 * 3 = 540
 • 180: sẽ không thay đổi vì ở bất kỳ cấp độ nào, 180% là chất lượng tối đa cầu thủ nhận được thông qua tập luyện hoặc thi đấu.
 • 3: là số lượng kỹ năng màu trắng {chuyền, sút, tốc độ} mà cầu thủ có thể đạt được bằng cách tập luyện “Chuyền, Chạy và Sút!”
 1. Thuộc tính kỹ năng trắng mà cầu thủ của bạn có được từ Chuyền, Chạy và Sút!

Ví dụ : Cầu thủ của bạn hiện tại có điểm số như sau:

 • Chuyền – 100%
 • Sút mạnh – 170%
 • Tốc độ – 130%

Lấy số điểm tối đa có thể nhận 540 – 400 = 140 là số điểm cầu thủ có thể nhận thêm sau khi tập luyện.

 1. Chất lượng chung tăng thêm

15 là một hằng số cho bất kỳ bài tập nào
Lấy 140/15 = 9,3
Điều này có nghĩa là cầu thủ của bạn sẽ kiếm được nhiều hơn 9% bằng cách tập bài “Chuyền, Chạy và Sút!”
Nếu anh ta đang có chất lượng là 100%, anh ta chỉ có thể đạt được tối đa 109%. Sau đó, bài “Chuyền, Chạy và Sút!” sẽ không hiệu quả đối với cầu thủ đó nữa.

 1. Tăng % cho các kỹ năng trắng

Bài “Chuyền, Chạy và Sút!” có 3 kỹ năng trắng.

Chia 140 cho 3 (3 kỹ năng trắng từ chuyền và sút)
140/3 = 46%, tức đặt 46% cho mỗi 3 kỹ năng trắng. Điểm số cầu thủ sau khi tập luyện sẽ đạt như sau:

 • Chuyền – 100% + 46% = 146%
 • Sút mạnh – 170% + 46% = 216%
 • Tốc độ – 130% + 46% = 176%

Đào tạo hiệu quả sẽ luôn tiết kiệm Green Pack.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *