Bảng Max giá cầu thủ Q 25 ~ 29

Quality18 years old
(M)
19 years old
(M)
20 years old
(M)
Q253.072.401.83
Q263.332.612.01
Q273.612.892.21
Q283.903.072.40
Q294.203.332.61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *