Bảng Max giá cầu thủ Q 210 ~ 214

Quality18 years old
(M)
19 years old
(M)
20 years old
(M)
Q210121.60121.00120.40
Q211121.80121.20120.60
Q212122.00121.40120.80
Q213122.20121.60121.00
Q214122.40121.80121.20

Cú pháp tìm bảng giá max nhanh theo chất lượng cầu thủ như sau: nhập “Q***” vào ô tìm kiếm trên trang web, với “***” là số chất lượng muốn tìm giá max. Ví dụ “Q123” để tìm giá max của cầu thủ có chất lượng 123.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *