Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản) để sử dụng tính năng này!

Những cập nhật mới

2023/07/20

Thêm tính năng click vào tiêu đề kỹ năng sẽ làm dấu các bài tập có kỹ năng đó trong danh sách bài tập.

Thêm tính năng xem bảng kết quả theo giao diện game.

2023/07/19

Đã có thể tải các kế hoạch đã được lưu bởi người dùng.